Zagon agregata

Poleg pipe za gorivo imamo navadno zraven tudi ročico za zrak oziroma »CHOKE«. Ta poskrbi, da ob hladnem zagonu, motor dobi več goriva in manj zraka. Ko motor steče, premaknemo ročico v položaj »RUN«. Praviloma naj bi polna posoda za gorivo zadostovala za približno 2 uri delovanja pri polni obremenjenosti. Seveda, pa so glede na vrsto in tip agregata tudi odstopanja.

Novejši in dražji agregati imajo možnost avtomatskega dodajanja zraka. Preden  zavrtimo ključ za zagon, je potrebno elektro agregat še ozemljiti in se prepričati, da v njem ni vključenega nobenega porabnika ter premakniti glavno stikalo na »ON«. Agregat ozemljimo preko ozemljitvene sonde z direktnim zabijanjem v zemljo ali preko drugih primernih sistemov kot so na primer ozemljitvene klešče ali magnet s katerim lahko agregat ozemljimo na obcestno ograjo ali steber javne razsvetljave

V primeru, da ima elektro agregat vgrajen zaganjač, enostavno zavrtimo ključ in motor steče sicer se poslužujemo ročnega zagona, kjer krepko potegnemo zaganjalno vrvico.

Pri uporabi elektro agregata moramo paziti, da le tega ne preobremenimo. Skupna moč priključenih bremen ne sme presegati nazivne moči elektro agregata. Če uporabljamo 3-fazni agregat je priporočena uporaba 3-faznega podaljška na katerega priključujemo 1-fazne porabnike, saj se tako poraba porazdeli na vse 3-faze in ne le na eno in agregat bolje izkoristimo. 1-fazni porabniki so porabniki, ki za svoje delovanje uporabljajo eno fazo, ničelni vodnik ter ozemljitveni vodnik (L, N, PE). Napetost omrežja znaša 230V s frekvenco 50 Hz, kar pomeni, da se v sinusnem ritmu faza obrne 50x v sekundi. 1-fazni porabniki so manjših moč in jih poznamo predvsem kot aparate bele tehnike. Večji porabniki v industriji, kmetijah, stanovanjskih hišah pa za delovanje potrebujejo večje moči. Napetost v 3-faznem sistemu znaša 380V in 50Hz. Takšno napetost nam zagotovijo trije fazni vodniki, ničelni in ozemljitveni vodnik (L1, L2, L3, N, PE). Pri čemer je fazni kot med posameznimi fazami zamaknjen za 120°. Tako se večji porabniki porazdelijo med posamezne faze.

Prikaz ritma 1-faze

 

Prikaz ritma 3-faze

Prikaz ritma 3-faze

 

 

Pomembno je, da pri uporabi porabnikov poskrbimo za ustrezno zaščito, varovalke oziroma odklopniki, morajo odklopiti oba vodnika, tako faznega kot ničelnega, če jih elektro agregat nima, moramo uporabiti zunanjo omarico. Če elektro agregat nima vgrajenega RCD (residual current device) stikala, to je stikalo, ki v primeru uhajanja toka recimo pri poškodovani izolaciji, izkopi omrežje, je potrebno uporabiti zunanje PRCD stikalo (portable residual current device) z max 30 mA diferenčnim tokom. Napravo PRCD se priklopi pred porabnikom in ima isto nalogo kot RCD stikalo.

Pri agregatih zasledimo tudi stikalo za menjavo sledi vrtenja. Namenjeno je obračanju polaritete oziroma faze, saj se nekateri elektro motorji lahko na ta način vrtijo naprej ali nazaj.

Podaljšek naj ne bo daljši od 100m. V nasprotnem primeru zaščitna stikala ne bodo ustrezno hitro delovala, prav tako se z dolžino podaljška slabša uporabna moč elektro agregata. Priporočljivo je, da se podaljške vedno razvije do konca, sicer lahko pride do pregretja podaljška. Kolut s podaljškom mora biti opremljen z navodili. Poleg splošnih podatkov so za nas pomembni predvsem podatki iz katerih je razvidna največja moč porabnika priključenega za razvit ali zviti podaljšek, Fi (φ) premer žice in električna napetost ter tok za katero je podaljšek narejen.

Iz slike je moč razbrati, da gre za podaljšek, ki se lahko uporablja za 3 in 1-fazne napetosti (400/250V), Fi žice 2,5mm, največja moč, ki jo lahko priključimo na zvit podaljšek ne sme presegati 3600W ter 9500W in tok 16A pri razvitem podaljšku.

Pri uporabi elektro agregata je potrebno paziti tudi na vremenske dejavnike. Elektro agregati, ki so namenjeni gasilski uporabi imajo višjo IP zaščito kot klasični za domačo uporabo. IP število se v skladu s standardom EN 60529 uporablja za specifikacijo stopnje električne zaščite v določenem okolju, oziroma povedano drugače, nam pove kako je vtičnica varovana pred vdorom trdih delcev, vlage, vode. Navadno je izražena z dvomestno številko lahko pa je dodana tudi črka. Višja kot je številka bolj je vtičnica varovana. Prva številka pove kako je vtičnica varovana pred vdorom trdih delcev in je lahko ocenjena od 5 do 6. Druga številka nam določa vodotesnost in je lahko ocenjena od 0 do 8, pri čemer je številka 8 namenjena napravam za trajno potopitev v vodo.

Tako IP 44 na naših vtičnicah pomeni, da je vtičnica zaščitena proti vdoru delcev manjših od 1mm in zaščiten proti pršenju vode iz vseh smeri. Pomembno pa je, da pri tem uporabimo tudi primerne podaljške oziroma vtikače. Nesmiselno in tudi nevarno je uporabljati vtikače s slabšo IP zaščito kot nam jo nudi elektro agregat.


Nadzorna plošča je z novejšimi agregati postala preglednejša, enostavnejša, analogne inštrumente pa je zamenjala digitalna tehnologija. Sistem CAN BUS, to je računalnik, ki povezuje, pregleduje in upravlja s priključenimi sistemi, nam omogoča  zagon, zaustavitev in pregled delovanja elektro agregata tudi iz vozila.

Torej, če ponovimo korake za hiter in varen zagon:

1.    Agregat ozemljimo,

2.    Premaknemo ročico v položaj »CHOKE«,

3.    Agregat zaženemo,

4.    Ročico iz »CHOKE« damo v položaj »RUN«,

5.    Počasi priključujemo porabnike.

Sam izklop pa naj poteka po obratnem vrstnem redu.

Ne smemo pozabiti tudi na lovilec isker, s katerim so opremljeni novejši agregati. Že samo ime pove, da je namenjen morebitnem lovljenju isker, ki lahko iz motornega dela zaidejo v izpušni del agregata. Na vsake 100 delovnih ur ali 6 mesecev, je potrebno lovilec očistiti in skrtačiti.

Današnji novejši agregati nam ponujajo veliko zaščitnih sredstev kateri so le v pomoč uporabniku.  Še vedno je varnost in pravilna uporaba v rokah nas, uporabnikov oziroma gasilcev.

 

 

Viri:

https://sl.wikipedia.org/wiki/Wikipedija,

https://sl.hanneganconstruction.com/,

www.eti.si

www.podsvojostreho.net/

www.rosenbauer.si

Navodila za uporabo agregatov Honda, www.honda-as.com