Požari električnih vozil postajajo REALNOST za gasilske enote po svetu.

Gasilske enote so postavljene pred nove izzive!

Vedno več električnih vozil ter hibridnih vozil predstavlja za gasilce nove nevarnosti, novo taktiko ter drugačno razmišljanje ko govorimo o posredovanju ob prometni nesreči ter nenazadnje ko govorimo o požarih na omenjenih prometnih sredstvih. V Sloveniji je bilo leta 2018 (vir. Statistični urad RS) na novo registriranih več kot 4.600 hibridnih avtomobilov (elektro + bencin) ter več kot 1.300 osebnih vozil na električni pogon. V odstotkih to pomeni, da so se v letu 2018 registrirala 68% več hibridnih vozil ter 75% več električnih vozil kot leta 2017. Glede na trenutno aktivnost avtomobilske industrije ter politike, lahko pričakujemo še večji porast teh vozil. V to statistiko niso vključena vozila kot so: električna kolesa, električni motorji, električni skuterji,…

 

Električna vozila imajo drugačne nevarnosti kot dizelska ali bencinska vozila s tem se verjetno vsi strinjamo. Prva nevarnost, ki nam pride na misel je električna napetost. Drži. Baterije imajo napetost od 400 do 800 Voltov, kar je več kot dovolj, da tega ne preživite. Druga težava pa je v samih baterijah. Grobo jih lahko razdelimo v dve skupini: Litij-Ionske baterije ter Litij-metalne baterije (te so morda bolj poznane iz obdobja, ko je eden izmed proizvajalce mobilnih telefonov imel težavo s samovžigom baterij. Isti model baterij uporablja proizvajalec vozil Tesla). Kdaj lahko pride do vžiga baterij? Pri mehanskih poškodbah baterij ter pri zunanjem vplivu temperature. Ob mehanski poškodbi baterije pride v njej do kemične reakcije zaradi stika z zrakom ali kratkega stika (ko se povežeta pola plus in minus). Ko se baterije vnamejo, proizvajajo večjo količino strupenih produktov gorenja ter temperaturo do 1000 stopinj Celzija. Kadar govorimo o vžigu baterije zaradi zunanjega vpliva temperature (primer: vozilo se je vnelo pri zavorah in požar se razširi na celotno vozilo) mora na samo baterijo vplivati več kot 15 minut temperatura višja od 450 stopinj Celzija. Obstaja še kakšna nevarnost? Da. Nevarnost eksplozije baterije. Nekateri proizvajalci baterije nameščajo v neprodušne posode. Ali je to težava? Da. Ko pride v bateriji do kratkega stika (razlog ni pomemben) pride do proizvodnje strupenih plinov ter temperature. V teh primerih se ohišje baterij napihne in v nekem trenutku pride zaradi povečanega tlaka v posodi do eksplozije. Ali lahko ta trenutek časovno opredelimo? Ne. Edino kar lahko naredimo je, da baterijo opazujemo / pregledamo s termovizijsko kamero ter, da gasimo iz varne razdalje. Kako dolgo gorijo baterije? Proizvajalci navajajo, da baterija popolnoma izgori v 60 do 90 minutah. Praksa je pokazala, da lahko gorijo tudi do 8 ur, vendar proizvajalci tega ne želijo navajati, ker se bojijo negativne reklame za električna in hibridna vozila.

Kako gasimo električna vozila?

Seveda imajo različni proizvajalci različne navodila za posredovanja ob požarih električnih vozil. Vsekakor en gasilnik na prah ali ekološki gasilnik ne bo zadoščal. Skoraj vsi proizvajalci priporočajo gašenje z vodo. Proizvajalec Renault ima za svoja vozila izdelan koncept gašenja z suličastim ročnikom. Shranjene baterije imajo v podvozju (predelu, kjer je baterija skladiščena in pritrjena) posebno odprtino, katera se ob požaru stopi. V to odprtino se potisne poseben suličast ročnik (ki je izoliran s slojem gume) in baterije se zalije z vodo. Ne pozabimo, da moramo najprej pogasiti vozilo do te mere, da se lahko tej odprtini približamo. V posodo z baterijo naj bi nalili 100 litrov vode. Glede na praktične izkušnje je potrebno nekoliko več vode za uspešno potopitev baterije.

Aktualno iz Nemčije: Požar hiše zaradi požara baterije na e-kolesu.

Proizvajalec Tesla, za navodilo ob požaru baterij / vozila priporoča, da se na prvi poziv izvozi z najmanj 5.000 litrov vode ter, da se baterije konstantno hladijo z vodo do 24 ur ter da se v tem obdobju na baterije nanese 11.000 litrov vode (kar je nekje 8 litrov vode na minuto). Ta postopek si težko predstavljamo. Gasilska enota, ki bi na kraju požara baterije gasila 24 ur? Kdo bo kril stroške intervencije če bodo gasilske enote ob tovrstnih požarih gasile baterije do 24 ur?

V tujini (Nemčija, Nizozemska) se je ustalila praksa posebno izdelanih tovornih kontejnerjev, ki so izdelani tako, da se goreče osebno vozilo potegne v kontejner. Ko se kontejner zapre, se v njega nalije voda in vozilo z gorečo baterijo se potopi / utopi. Ker je ekološko nespametno takšno vozilo potopiti v reko, jezero ali morje, je potrebno imeti pripravljene alternativne pristope. Možna je tudi improvizacija in sicer, da se odprt kontejner za gradbene odpadke na hitro zatesni (recimo z gradbeno peno) ter se ga napolni z vodo, samo goreče vozilo pa s pomočjo hidravličnega dvigala dvigne in spusti v kontejner napolnjen z vodo. Seveda je potrebno imeti pripravljene načrte za takšno obliko posredovanja. Mogoče v kraju obstaja podjetnik, ki lahko na hitro zagotovi prevoz zabojnika na kraj požara.

Nekateri poveljniki se bodo odločili, da pustijo vozilo popolnoma izgoreti in da bodo varovali kraj požara dokler baterije gorijo. Tovrstno posredovanje si lahko privoščimo, če gorečo vozilo ne ogroža neposredne okolice. Kaj storiti ko nam takšno vozilo gori v garažni hiši, objektu, na polnem parkirišču, sredi ceste, na avtocesti,… Nekatere enote v tujini od lastnikov javnih objektov zahtevajo, da se polnilnice in parkirišča za to obliko vozil postavi odmaknjeno od ostalih objektov ter da se pripravijo posebne površine, kamor se lahko goreče vozilo potegne in kjer nato pod nadzorom izgori. Za garažne hiše je predlog, da se parkirišča in polnilne enote postavijo v bližino izvozov s čimer bi omogočili izvlek gorečih vozil iz garaže na prosto. Veliko je scenarijev, na katere se je potrebno pripraviti in vedno nebo mogoče optimalno posredovati. Ampak potrebno se je pripraviti na dobo hibridnih in električnih vozil, ki je neizbežna. In nenazadnje, kjer imamo električna vozila imamo tudi polnilne enote. Kaj storiti ob požaru le teh?

 

Kako pogosto gorijo električna in hibridna vozila?

Načeloma je požar osebnega vozila zelo pogost tudi v Sloveniji. Vozila se lahko vnamejo zaradi kratkega stika na 12V omrežju, napak na zavorah ipd. Ni vedno vzrok požara baterija. Vendarle pa v primerih ko se požar razširi še na predel baterij in le te pričnejo goreti, imamo požar, ki zahteva drugo obliko posredovanja.

Ali lahko na kratko opredelimo postopke gašenja?

  1. V kolikor pridemo na kraj dogodka / požara osebnega vozila prej kot v 15 minutah, načeloma nimamo težav in požar pogasimo kot »klasičen« požar.
  2. Kadar pridemo na kraj dogodka kasneje in je požar že pregrel baterije in gorijo tudi te, potem se lahko odločimo za ohlajevanje ter varovanje okolice ter pustimo, da baterije do konca izgorijo
  3. Gašenje baterij s suličastim ročnikom (nekateri proizvajalci vozil to zagovarjajo kot edina rešitev) pride v poštev takrat ko imamo dostop do ohišja baterij, kar pa ni vedno možno ker veliko proizvajalcev baterije namešča na nedostopna mesta. Poleg tega pa osebno mislim, da zabijanje kovinskega ročnika (v katerem je voda!) v paket baterij z napetostjo več kot 400V ni združljiva z življenjem.
  4. Potopitev vozila v vodo. To je sicer elegantna rešitev, ki pa je za nekatere enote neizvedljiva in predstavlja logistični in finančni zalogaj.
  5. Vleka vozila na mesto, določeno za »požar«. Ta postopek bi bil zelo eleganten, vendar je težko verjetno, da bodo lastniki objektov in sama mesta urejala takšna mesta. Prvič je to težko izvedljivo, drugič pa to predstavlja za lastnike dodatno finančno obremenitev ter izgubo dragocenega prostora, ki drugače prinaša denar

Če strnemo. Požari električnih in hibridnih vozil so obvladljivi v kolikor pridemo na požar vozila prej kot v 15 minutah. Če pridemo na požar vozila, kjer so v požar že zajete same baterije, je najboljša rešitev varovanje in hlajenje ter pustimo, da baterije izgorijo. Seveda je pri tem potrebno oceniti vse druge nevarnosti.

Želimo vam uspešno posredovanje.