V zaključku leta 2019 je Instructor112 uspešno pridobil in zaključil del projekta v okviru Interreg Italija – Slovenija, CROSSIT SAFER, katerega splošni cilj je okrepiti zmogljivosti institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev civilne zaščite k načrtovanju skupnih rešitev v primeru nesreč z usklajenimi preventivnimi ukrepi, ukrepi za pripravljenosti in za odziv na nesreče.

Cilj prispeva k doseganju PC z okrepljenim sodelovanjem institucij civilne zaščite ter z večjo usklajenostjo ukrepanja v primeru naravnih nesreč in z izboljšano usposobljenostjo enot civilnih zaščit.

K projektu smo skupaj z Inštitutom za razvoj brezpilotnih sistemov organizirali in izvedli dve praktični usposabljanji za uporabo brezpilotnih zrakoplovov v gasilski organizaciji.

Usposabljanje je uspešno zaključilo prvih 15 poklicnih in prostovoljnih gasilcev.

 

Utrinke si lahko pogledate v galeriji.

Foto: Janez Kotar