Praktično ni intervencije kjer se gasilci ne bi srečevali z zagonom in uporabo agregatov, pa naj si gre za proizvodnjo električne energije ali česa drugega. Sam trg nam danes ponuja cel kup elektro agregatov. Cene se gibljejo od nekaj sto evrov pa vse do več tisoč, seveda je vse odvisno od moči, zaščite ter namen uporabe. Tipizacija gasilskih vozil nam nalaga, da moramo posegati po elektro agregatih, ki ustreza standardu DIN 14685-1 oziroma EN 12601. Elektro agregate ločimo tudi na vrsto goriva, bencin ali dizel ter prenosne, prevozne, stacionarne, slednji so največkrat večjih moči in so namenjeni napajanju zgradb, ustanov ob izpadu električnega toka.

Pri nakupu elektro agregata je prav, da se najprej sploh vprašamo za kaj ga bomo uporabljali, kaj bomo z njim napajali? Včasih smo za napajanje razsvetljave v času nočnih intervencij potrebovali elektro agregate večjih moči, saj so bile reflektorske žarnice precej potratne, ob uporabi dodatnega električnega porabnika pa je na agregatu kaj hitro zmanjkalo moči. Današnja LED tehnologija omogoča kljub 24V napajanju praktično iste oziroma večje svetilnosti kot potratni reflektorji in s tem se je lahko zmanjšala tudi potreba po močnejših elektro agregatih. Pri nakupu nas dostikrat zavede moč elektro agregata izražena v kW in kWA. Kakšna je razlika? Razlika je v faktorju moči. KW je realna moč oziroma izhodna moč, kWA pa enota navidezne moči oziroma končna zmogljivost elektro agregata. Vrednost kWA bo vedno višja od kW, saj vsebuje še jalovo moč. Običajno so prikazane obe vrednosti. Jalove moči ne moremo izkoristiti in je pogojena s sinusom kota med tokom in napetostjo. Če jalovo moč razložimo povsem laično, lahko gledamo nanjo kot segrevanje motorja, ki ga ne moremo izkoristiti.

Naša varnost mora biti na prvem mestu, saj bomo le tako lahko uspešno pomagali drugim. Prav zato je zelo pomembno, da se po nakupu elektro agregata o njem tudi poučimo in opravimo izobraževanje.

Uporaba

Elektro agregat naj vedno stoji na trdni podlagi v vodoravnem položaju, saj je v nasprotnem primeru lahko motena oskrba motorja z oljem. Nivo olja preverimo tako, da odvijemo in odstranimo čep s kontrolno paličico, jo obrišemo ter čep brez privijanja vstavimo nazaj. Nivo olja razberemo iz kontrolne palice. Tudi vrsta olja je pomembna, SAE klasifikacija za posamezni agregat je opisana v navodilih. Uporaba olja, katerega proizvajalec ne predvideva, lahko pripelje do resnih okvar motorja.

Prav tako lahko resne poškodbe motorja lahko povzroči premajhna ali prevelika količina olja. Redne menjave olja naj opravi usposobljena oseba. Interval določi proizvajalec glede na ure, ki jih agregat opravi oziroma vsaj 1x na leto. Med redne preglede naj sodi tudi pregled zračnega filtra, ne uporaba le tega ali uporaba poškodovanega filtra, lahko vodi do vdora umazanije v motor, kar lahko povzroči resne poškodbe. Filter spihamo z zrakom oziroma ga zamenjamo v skladu z navodili proizvajalca. Pri prvem hladnem zagonu, se priporoča, da preden elektro agregat obremenimo, le tega segrejemo do delovne temperature. Proizvajalec Honda priporoča 20 minutno segrevanje.

Kaj pa gorivo? Nikoli ne nalivajte starega goriva. Določitev starosti goriva je zelo težavna. Predvsem če se v enotah ne vodi ustrezna evidenca porabe goriva. Zato je potrebno upoštevati navodila proizvajalcev goriv in maziv. Načeloma pa vsi izdelovalci goriva priporočajo skladiščenje v kovinskih posodah, katere so tesno zaprte in preprečujejo izhlapevanje goriva. V plastičnih posodah za rezervno gorivo se ne svetuje dolgotrajnega skladiščenja saj gorivo izgubi na kvaliteti. V tem članku dodajamo navodila oziroma pojasnila slovenskega distributerja za goriva in maziva.

Pri agregatih, ki uporabljajo dizelsko gorivo je potrebna previdnost predvsem v zimskem času, ob nizkih temperaturah dizelsko gorivo postane gostejše in agregat ne deluje. V prehodu med letnim in zimskih časom, se priporoča zamenjava letnega dizelskega goriva z zimskim, ki ima občutno nižjo filtrirno vrednost. Prav tako za agregate ne uporabljajte mešanice, saj lahko pride do poškodbe motorja. Zahteva se minimalno 91 oktansko gorivo oziroma takega kot ga predpisuje proizvajalec. Ker je bencin izredno hlapljiv in vnetljiv, nalivajte gorivo le v dobro zračnih prostorih. V primeru, da dolivate gorivo v vroč agregat, ga ugasnite in naj le ta vsaj 2 min počiva. Priporočljivo je, da imamo v bližini gasilnik, ki ga lahko v uporabimo. Ne pozabimo na odprto pipo za dotok goriva. Novejši agregati imajo rezervoar z gorivom nameščenega nižje, kjer ni nevarnosti za polivanje in vžig hlapov.

Navedba podjetja Petrol d.d. v zvezi s starostjo goriva:

Agregati z bencinskim motorjem
Pri rabi motornega bencina za pogon agregatov veljajo vsa varnostna in manipulacijska pravila, kot sicer veljajo tudi za rabo bencinov v običajnih bencinskih motorjih. Gorivo lahko skladiščimo le v zato predpisani embalaži oz. rezervoarjih. Življenjska doba bencinov skladiščena v tovrstni embalaži ni omejena, niti s stališča embalaže, niti samega goriva. Zaradi izgub (izhlapevanja lažje hlapnih komponent), pa je kljub temu  priporočljivo, da gorivo občasno “osvežimo” ali v celoti zamenjamo (bencin, ki bi ga pri tem iztočili porabimo za tekočo uporabo v vozilih). Priporočen rok skladiščenja bi bil po naših izkušnjah cca dve leti.   

Agregati z dizelskim motorjem
Če gre za agregat z dizelskim motorjem in je zato predpisana uporaba dizelskega goriva, veljajo tudi zanj običajna pravila in priporočila za skladiščenje, ki so sicer predpisana za vsa naftna goriva. Tudi za dizelsko gorivo življenjska doba ni predpisana, a je prav tako priporočljivo, da ga v primeru daljše neuporabe občasno obnovimo oz. zamenjamo z novim gorivom.

POZOR: Dizelskemu gorivu se zaradi zakonskih določil, ki distributerjem goriv predpisujejo nadomeščanje naftnih goriv z gorivi bio izvora, dodaja določen delež biogoriv (biodizla). Ker imajo biogoriva omejeno dobo skladiščenja oz. uporabe lahko za dizel agregate uporabljamo izključno le dizelsko gorivo brez dodanega biodizla. Če tega ne upoštevamo in gorivo, ki vsebuje biodizel ostane v rezervoarju agregata ali v skladiščni posodi več kot 6 mesecev, lahko motor agregata  utrpi resne poškodbe !

Priporočilo: v bližini agregata ali odprtine za polnjenje izobesiti opozorilo: “Uporabljati le dizel gorivo, ki ne vsebuje biodizla” ! Na to je dobro opozoriti tudi odgovorno osebo za nabavo, ki mora že ob naročilu goriva za agregate prodajalca posebej opozoriti, da gorivo ne sme vsebovati biodizla. Tako gorivo je namreč praviloma na razpolago le na izbranih skladiščih ali prodajnih mestih.  

Petrol TRKV

Se nadaljuje…